• Nederlands
  • English
 
 

Missie

"Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit (voor particulieren, organisaties en bedrijven) biedt VELO opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan diverse groepen uit de samenleving die moeilijk toegang  hebben tot de arbeidsmarkt. Kwalitatieve begeleiding, meestal in functie van doorstroming  naar de reguliere economie wordt daardoor gekoppeld aan een ecologische, sociale en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. VELO is actief op de Veilingsite in Leuven en in de fietspunten van Leuven, Aarschot en Diest."

VELO: Sociale economie met maatschappelijke meerwaarde

1 - Opleiding – werkervaring - begeleiding

Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt biedt VELO een opleiding en/of werkervaring. De aandacht gaat zowel naar de vaktechnische opleiding als naar de arbeidshouding. Er wordt maximaal ingezet op begeleiding (op de werkvloer en trajectmatig) met haalbare doelstellingen en een aanklampende coaching. De begeleiding focust op de werkvloer, maar heeft ook oog voor de randvoorwaarden, de toeleiding naar duurzame tewerkstelling en de nazorg na de periode bij VELO.

2 - Doorstroming en welzijn

Tewerkstelling in het reguliere arbeidscircuit of de sociale economie is het doel. Daarbij wordt de werknemer integraal en vanuit zijn context benaderd. Zijn welbevinden op de werkvloer én zijn algemeen welzijn bepalen mee de kansen op de arbeidsmarkt.
Ook het personeelsbeleid naar het vaste team van begeleiding, administratie en fietsherstellers is gericht op kwalitatieve tewerkstelling, met kansen tot opleiding en talentontwikkeling.

3 - Fietsmobiliteit

In Vlaams-Brabant werkt Velo aan een basismobiliteit met de fiets voor iedereen. Fietsverhuur en –herstel zijn hierbij de kernactiviteiten. Het recycleren van gebruikte fietsen, het streven naar kwaliteit en een variëteit in het fietsaanbod zijn uitgangspunten. De ecologische meerwaarde waarnaar hierbij gestreefd wordt,  wordt ook doorgetrokken naar andere aspecten binnen de werking.

4 - Maatschappelijke oriëntatie

Het beleid van Velo speelt maximaal in op maatschappelijke noden en opportuniteiten. Dit in nauwe relatie met en vanuit betrokkenheid van de stakeholders. Van daaruit wil Velo de fietssector (sociale én reguliere economie) naar draagkracht en vermogen kwalitatief mee uitbouwen.

5 - Bedrijfseconomische opstelling

Actief ondernemerschap met een zo groot mogelijke financiële onafhankelijkheid kenmerkt Velo als onderneming. Subsidies blijven noodzakelijk omwille van investeringen in begeleiding en opleiding. Nieuwe marktniches worden verkend vanuit de meerwaarde die zij kunnen bieden voor werknemers en de onderneming. De non-profit opstelling maakt het mee mogelijk te werken vanuit een collegiale houding ten opzichte van sociale economieondernemingen en de fietshandel.